معرفی #سرم_رینگر♦️ #رینگر از جمله محلول های #الکترولیتی است . بدنبال #تزریق_محلولهای_قندی_نمکی و #نرمال_سالین ، مقداری از نیازهای #تغذیه ای و #الکترولیتی_بیماران تأمین می گردد ♦️اما #تزریق اینگونه محلول ها با تشدید #دیورز بعلت دفع #پتاسیم از طریق #ادرار ، بیماران را در معرض #هیپوکالمی قرار می دهد. ♦️اما #سرم_رینگر ، علاوه بر دارا بودن Nacl به مقدار مشابه حاوی مقداری K+ و Ca++ با غلظت #ایزوتونیک است. ♦️در واقع #رینگر ، #نرمال_سالینی است که مقداری #پتاسیم و #کلسیم به آن افزوده شده است . اگر فعالیت #کلیوی مختل نشده باشد ، این فرآورده برای جایگزین کردن #حجم_مایع مناسب است. موارد #مصرف_سرم_رینگر: ♦️جایگزینی #الکترولیتها در مواردی که از دست دادن #یون_کلر بیش از یون #سدیم باشد (گاستروآنتریت)♦️در تغذیه #پارنترال کوتاه مدت همراه سایر #محلول ها♦️درمان #دهیدراتاسیون ناشی از #اسیدوزدیابتی♦️جایگزینی #مایعات از دست رفته حین عمل #جراحی در صورت نبودن #محلولهای مناسب♦️به منظور #جلوگیری از #هیپوکالمی ناشی از #سرم_تراپی با سایر محلول ها و #هیپوکالمی ناشی از مصرف #دیورتیکها♦️در شوک #هیپوولمی بر سایر محلول های #قندی_نمکی ارجحیت دارد.
نکات رعایتی به هنگام مصرف #رینگر: ♦️در نارسائی #کلیه استفاده از این محلول #ممنوع است.♦️مصرف آن در #هیپرناترمی #ممنوع است.♦️جهت جبران #هیپوکالمی از #رینگر به تنهائی نمی توان استفاده نمود و می بایست از محلول های #هیپرتونیک_کلرورپتاسیم با دوز تجویزی پزشک به #رینگر اضافه نمود♦️افزودن محلول #هیپرتونیک_بیکربنات_سدیم به داخل #رینگر ممنوع است (  #کلسیم با #بیکربنات تشکیل #رسوب می دهد).
تاریخ : جمعه 1 اردیبهشت 1396 | 12:08 ق.ظ | نویسنده : جاوید نوشیروانی | نظرات

  • paper | وب ادیات | وب مقالات لیو چت