cpr; یا احیاء قلبی-ریوی شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهمقلبومغزانجام می شود و تلاش می شود تا گردش خون وتنفس به طور مصنوعی تا زمان برگشت جریان خون خودبخودی بیمار برقرار شود.بدلیل اینکه بدون این اقدامات به علت فقداناکسیژنمرگ مغزی دائمی در عرض زمان کمتر از۶-۴ دقیقه )زمان طلایی( ایجاد می شود واژه احیاء قلبی ریوی)CPR( در سال ۱۹۸۸ به احیاء قلبی، ریوی ومغزی)CPCR( تغییر نام داد. ایست قلبی- تنفسی بی گمان یکی از خطیرترین وضعیتهایی است که نیاز به اقدام فوری جهت حفظ حیات وپیشگیری از ضایعات جبران ناپذیر اندامهای حیاتی بدن دارد. این اقدامات بر اساس پروتکل های خاصی صورت می گیرد لازمه اجرای آن کسب دانشومهارت فرد احیاگر می باشد درحال حاضر فقط ۱۰٪ موارد احیاء داخل یا خارج از بیمارستان موجب بقاء طولانی مدت بیماران می شود.مراحل احیاقبل از هرگونه اقدامی جهت انجام احیای قلبی تنفسی هر مصدوم اطمینان حاصل کنید که این عمل سلامتی شما یا مصدوم را از نظر سرایت بیماریهایی چونایدزوهپاتیتتهدید نمی کند. مهمترین تغییر در دستورالعمل احیاء ۲۰۱۰ تغییر A-B-C )راه هوایی- تنفس- گردش خون( به C-A-B )گردش خون- راه هوایی- تنفس( می باشد. به استثنای نوزادان تازه متولد شده. مراحل CPR در خارج از بیمارستان به ترتیب )چپ به راست( عبارتند از C-A-B:Cماساژ قلبی CirculationAباز کردن راه هوایی Air wayBدادن تنفس مصنوعی Breathingماساژ قلبیآغاز ماساژ قلبی به علت کمک به پمپاژ مصنوعی قلب، اولین قدم و مهم ترین مانور امدادگر است که باید هرچه سریع تر آغاز گردد. قبلاً توصیه میشد که برای بزرگسالان به ازای هر ۱۵ ماساژ قلبی ۲ تنفس مصنوعی و برای کودکان و نوزادان به ازای هر ۵ ماساژ قلبی ۲ تنفس مصنوعی انجام شود. در حال حاضر به جز در مورد نوزادان توصیه می شود که ۳۰ ماساژ قلبی برای هر دو تنفس مصنوعی انجام شود.فشار بر روی قفسه سینه باید سریع و قوی باشدو با سرعت ۱۰۰ فشار در دقیقه انجام شود. با این حال باید زمان کافی برای برگشت قفسه سینه به بالا داده شود، به طوری که فشارهای متوالیخون را به درون دستگاه گردش خون براند. برای انجام ماساژ قلبی پاشنه یک دست را باید در مرکز قفسه سینه )بر روی استرنوم( پایین سر سینه ها قرار داد و دست دوم را باید روی اولی گذاشت به طوری که بتوان با حداکثر قدرت به پایین فشار آورده و دست بالایی انگشتان دست پایین را از محدوده ماساژ دور کند. با هر فشار قفسه سینه باید حدود ۵ سانتی متر پایین برود. با توجه به حیاتی بودن این مانور، از احتمال شکسته شدن دندهها به ویژه در کهنسالان چشم پوشی می شود و حتی امدادگر پس از شنیدن صدای شکسته شدن دنده، باید به ماساژینگ ادامه دهد.]۱[باز کردن راه هواییهدف از باز کردن راه هوایی این است که امکان تنفس برای فرد فراهم شود. در گذشته توصیه می شد با قلاب کردن انگشتان به دور فک و کشیدن آن به جلو راه هوایی باز شود )مانور جلو بردن فک Jaw thrust(. اما انجام این مانور مشکل است و امروزه تصور می شود که نسبت بهسایر روش ها از لحاظ آسیب به گردن بی خطرتر نیست. بنابراین در حال انجام مانور استاندارد "زاویه دار کردن سر- بلند کردن چانه" توصیه می شود برای انجام این کار روی پیشانی به سمت پایین فشار بیاورید و چانه را بالا بکشید. سپس باید ببینید آیا بیمار خودش نفس می کشد یا نه.دادن تنفس مصنوعیبرای انجام تنفس مصنوعی از روش های مختلف )مانندماسک مسطح( می توان استفاده نمود اما روش پرکاربرد یکی از طریق بادکنکبی وی ام)آمبوبگ( است و دیگری روش سنتی دهان به دهان که امروزه با توجه به بهداشت کمتر توصیه می شود. در روش دهان به دهان، بینی بیمار را با دست ببندید و دهانتان روی دهان او بگذارید و هوا رادرون ریه او بدمید تا حدی که قفسه سینه بالا رود. قبلاً توصیه می شد که ضمن انجام تنفس مصنوعی هوا با شدت به درون ریه ها دمیده شده. اما از آنجایی که این کار ممکن است تأثیر فشار بر روی قفسه سینه را کاهش دهد و ضمنا جریان خون در ریه ها در ایست قلبی چندان زیاد نیست، به دمیدن هوا با شدت زیاد نیازی نیست و دمیدن هوا در حدی که باعث بلندشدن قفسه سینه شود کافی است.تنفس مصنوعی به خصوص برای کودکان یا افرادیکه چند دقیقه ای است دچار ایست قلبی شده اند و میزان اکسیژن در خونشان کاهش یافته است اهمیت دارد.اما در چند دقیقه اول ایست قلبی فشار بر روی قفسه سینه یا ماساژ قلبی اهمیت بسیار بیشتری دارد. بنابراین انجام تنفس مصنوعی نباید باعث به تأخیر انداختن ماساژ قلبی شود.اتو ماساژینگ قلبیتکنیک سرفه کردن در سال جاری به صورت ایمیل در جهان منتشر شد]۲[]۳[درحالیکه از اولین علائم نارسایی حاد، از دست دادن هشیاری است و بنابراین چنین روشی از بنیان وجود نخواهد داشت.


تاریخ : چهارشنبه 10 خرداد 1396 | 08:45 ق.ظ | نویسنده : جاوید نوشیروانی | نظرات

  • paper | وب ادیات | وب مقالات لیو چت